شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

ارائه افزونه کنترل کیفی داده ها در سری دوم نرم افزار شبیه ساز پارسی دینامیک دریا PMODynamicsII

در راستای انتشار سری دوم نرم افزار پارسی شبیه ساز  دینامیک دریا PMO Dynamics - II" "  به جامعه دریایی کشور اوایل سال 97 نرم افزار کنترل کیفی داده ها در قالب یک افزونه (Plug In) به نرم افزار PMO Dynamics - II" "  افزوده شده و به زودی همزمان با انتشار سری دوم نرم افزار در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.    

 شایان ذکر است این افزونه قادر خواهد بود داده های برداشت شده توسط تجهیزات اندازه گیری مستقر در بنادر و یا داده های خروجی شبیه سازی ها را بر اساس آزمون های کنترل کیفی صحت سنجی و جداول و نمودارهای داده های تصحیح شده را ارائه نماید. همچنین این افزونه قابلیت استخراج پارامترهای آماری داده های دریافتی و نمایش  نمودارهای آماری داده ها شامل نمودارهای دو بعدی و سه بعدی و انواع  گلواره ها را خواهد داشت.

۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۱۴
تعداد بازدید : ۲,۷۴۳