سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

معرفی نرم‌افزارPMODynamics در سخنرانی کلیدی در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب

معرفی نرم‌افزارPMODynamics   در سخنرانی کلیدی در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب
ارائه سخنرانی کلیدی با عنوان «توانمندی‌های داخلی در توسعه مدل‌های هیدرودینامیک کاربردی» در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب، 18 و 19 خرداد ماه سال 1394 در محل ساختمان وزارت نیرو
 
اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای صنعت آب کشور با گردهمایی مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در تاریخ 18و 19 خرداد ماه سال 1394 در محل ساختمان وزارت نیرو برگزار گردید.
گروه توسعه دهنده مدل نرم افزار شبیه‌ساز پارسی دینامیک دریا، سخنرانی کلیدی در این کنفرانس دو روزه با عنوان «توانمندی‌های داخلی در توسعه مدل‌های هیدرودینامیک کاربردی» ارائه  نمود. در این سخنرانی، ضمن ارائه برخی تجارب داخلی در زمینه توسعه نرم‌افزهای داخلی و اشاره به لزوم اتکا به توانمندی‌های داخلی در توسعه مدل‌های محاسباتی مهندسی و کاربردی، نرم‌افزارPMODynamics   به تفصیل معرفی گردید.
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۵۴
تعداد بازدید : ۹۴۵