چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

انتشار ویدئوی آموزشی با عنوان شبیه‌سازی رسوب، در نرم‌افزار PMODynamics

انتشار ویدئوی آموزشی با عنوان شبیه‌سازی رسوب، در نرم‌افزار PMODynamics
آموزش تصویری شبیه‌سازی رسوب، Sediment Simulation، در نرم‌افزار PMODynamics
آشنایی با قابلیت‌های ماژول شبیه‌سازی رسوب در نرم‌افزار PMODynamics، در آخرین ویدئو از سری آموزشی نرم‌افزار بر روی سایت قرار گرفته است. 
مثال آموزشی ارائه شده در این ویدئو، مربوط به منطقه‌ای واقعی است. در اینجا از اطلاعات بندر مورد مطالعه در دو ویدئوی قبلی در دریاهای ایران استفاده شده است.
در این مثال، نحوه شبیه‌سازی انتقال رسوب غیر‌چسبنده و تغییرات تراز بستر به دو روش تعادلی و غیرتعادلی و سایر قابلست‌هاس این ماژول نظیر برآورد ظرفیت حمل رسوب در شرایط حضور و عدم حضور امواج و همچنین محاسبات حمل رسوب با اعمال دانه‌بندی مصالح بستر به‌صورت کلی نمایش داده شده است.
۱۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۲۲
تعداد بازدید : ۹۹۳