سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با PMODynamics در بهمن ماه سال ۹۰

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با PMODynamics در بهمن ماه سال ۹۰
دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار ایرانی شبیه سازی عددی، در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور، به مدت سه روز در محل اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و با حضور کارشناسان این اداره کل در بهمن ماه سال ۹۰ برگزار ­گردید.
 این دوره آموزشی به صورت عملی و تئوری بوده است. مباحث مطرح شده در طی این دوره شامل ارائه توضیحات مقدماتی پیرامون ویژگی‌های مدل، نحوه نصب و سپس آشنایی با چگونگی تولید شبکه، مبانی تئوری و کاربردی مربوط به مدل موج، مدل جزرومد، مدل جریان، مدل رسوب و در نهایت ترکیب موج و جریان در نرم افزار ایرانی شبیه سازی عددی بوده است و با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۱۲
تعداد بازدید : ۱,۰۰۵