شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
 

توسعه مدل ریاضی ایرانی پیش بینی امواج و جریانات سه بعدی خلیج فارس

 

سازمان بنادر و دریانوردی پس از بررسی‌های اولیه در خصوص مخاطرات دریایی در دریاهای پیرامونی کشور و اهمیت انسانی، اقتصادی و اجتماعی مخاطرات دریایی تصمیم گرفت پیش بینی امواج و جریانات خلیج فارس را به عنوان یکی از محورهای تحقیقاتی اصلی خود قرار دهد. منطقه خلیج فارس به سبب اهمیت ویژه و استراتژیک آن، ضرورت صیانت از نام همیشه جاوید خلیج فارس و نیز پیچیدگی کمتر آن از نظر شرایط اقلیمی نسبت به سایر دریاهای مرتبط با کشور می تواند الگوی مناسبی برای انجام موارد فوق به صورت پایلوت باشد.

در این مطالعه، محدوده مورد مطالعه خلیج فارس و تنگه هرمز می‌باشد که مرز شرقی محدوده مطالعاتی به بندر شهید باهنر محدود می‌شود.

شبیه‌سازی و پیش‌بینی میدان موج و جریان سه‌‍بعدی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز با استفاده از تمامی مدولهای مرتبط مدل ایرانی و استفاده از مدلهای دیگر به عنوان مکمل (مثلا مدلهای هواشناسی معتبر) و همچنین توسعه مدل ریاضی ایرانی جهت جایگزینی مدل ایرانی با مدل های مورد استفاده شبیه‌سازی و پیش‌بینی امواج و جریان سه بعدی در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز و ردیابی اجسام شناور و نیمه مغروق و آلودگی نفتی  و استفاده از مدل معتبر شبیه‌سازی و پیش‌بینی میدان باد از محورهای این مطالعه می‌باشد