چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان فیلم آموزشی نرم افزار شبیه‌ساز پارسی دینامیک دریا، PMODynamics


دانلود فیلم آموزشی تولید شبکه

 mesh generation

دانلود فیلم آموزشی شبیه‌سازی موج طیفی

wave

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی جریان

  HD

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی انتقال رسوب ساحلی 

sediment

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی جزر و مد

Tidal Analysis