دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

نرم‌افزار PMODynamics

نرم‌افزار PMODynamics یک نرم‌افزار بومی است که با استفاده از تجارب متخصصین داخلی برای بهره برداری در مطالعات مهندسی سواحل توسعه یافته است. سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به نیاز روزافزون به بهره‌برداری از نرم‌افزارهای مرتبط با مهندسی سواحل و باتوجه به مشکلاتی که این نرم‌افزارها به دلیل عدم انتقال کامل دانش فنی برای بدنه فنی مهندسی سواحل در کشور ایجاد می‌نماید و احساس نیاز به داشتن یک نرم‌افزار بومی معتبر، تصمیم به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه یک نرم‌افزار بومی در زمینه مهندسی سواحل نموده است.

این نرم افزار در کاربردهای مختلف مهندسی سواحل از جمله، شبیه‌سازی جریان‌های جزرومدی، شبیه‌سازی جریان‌های ناشی از باد، جریان‌های ناشی از کریولیس، جریان در محیط‌های خیلی بزرگ (اقیانوس‌ها)، شبیه‌سازی جریان‌های ناشی از موج، شبیه‌سازی تولید و انتشار امواج در محیط‌های بزرگ و کوچک، شبیه‌سازی جریان رسوب ساحلی و مورفولوژی و همچنین آنالیزهای جزرومدی استخراج پارامترهای جزرومدی قابل استفاده می‌باشد.

آلبوم تصاویر

  • animation

  • caspian2

  • caspian1

  • pmodlogo

  • pic1

  • mainpage6

  • pic2

Loading

توانایی‌های مدل

PMODynamics یک محیط خوش‌دست برای مدل‌سازی است. به طور خلاصه با استفاده از PMODynamics می‌توانید انواع مدل‌سازی‌های دریایی را انجام دهید:

هیدرودینامیک:

- مدل‌سازی دوبعدی بر روی شبکه‌های نامنظم و منظم تو در تو

- استفاده از سیستم مختصات متعامد و کروی

- در نظر گرفتن اثرات زبری بستر، آشفتگی، تری/خشکی، موج، باد و کوریولیس

موج طیفی:

- مدل‌سازی دوبعدی بر روی شبکه‌های نامنظم و منظم تو در تو

- استفاده از سیستم مختصات متعامد و کروی

- انتشار امواج، انکسار و کم‌ژرفایی، اثرات جریان، تولید موج ناشی از باد، شکست موج آب عمیق، شکست موج، زبری بستر، اندرکنش موج با موج

انتقال رسوب غیر چسبنده:

- اثرات موج و جریان بر رسوب

- اثرات دانه بندی بستر

- مدل‌سازی مورفولوژی

- انتقال رسوب تعادلی و غیر تعادلی